Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä: 12.2.2018, päivitetty 8.3.2023

Rekisterinpitäjä
Koillis-Savon Tanssijat ry
koillissavontanssijat(ät)outlook.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Seuran puheenjohtaja Arto Tirkkonen koillissavontanssijat(ät)outlook.com

Rekisterin nimi
Koillis-Savon Tanssijoiden jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyksen jäsenyyden hoitaminen ja yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen.
Jäsenrekisteritietoja käytetään yhdistyksen jäsenyyden kurssi-ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Tietoja käytetään myös seuran tilastollisena lähdeaineistona palvelun ja toiminnan kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan jäsenhakemuslomakkeessa annetut tiedot (nimi, yhteystiedot). Lomakkeen henkilö täyttää liittyessä seuran jäseneksi. Rekisteriin myös tallennetaan jäsenmaksusuoritukset.

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenhakemuskaavake, ilmoittautumiskaavake sekä jäsentietojen muutoslomake.
Tiedot saadaan jäseniltä jäsenhakemuslomakkella heidän liittyessään yhdistykseen sekä myöhemmin jäsenten yhdistykselle toimittamina tietojen päivityksinä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
A.  Manuaalinen aineisto
Aakkosellinen jäsenluettelo tulostetaan puolivuosittain seuran arkistoon

B.  Koneellisesti käsiteltävät tiedot
Rekisterin tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.
Eronneiden jäsenten tiedot poistetaan rekisteristä.