Säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA PERUSTAMISAIKA
Yhdistyksen, jos näissä säännöissä käytetään myöhemmin nimitystä seura, nimi on Koillis-Savon Tanssijat (myöhemmin Koillis-Savon Tanssijat ry). Seuran kotipaikka on Juankoski.

2 § SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Seuran tarkoituksena on kehittää, edistää ja ylläpitää monipuolista lavatanssi- ja muuta vastaavaa tanssiharrastusta, suoda ihmisille mahdollisuus tutustua erilaisiin tansseihin ja tanssitaiteeseen, suoda ihmisille mahdollisuus tutustua tanssin kautta itseensä ja toisiin ihmisiin ja pyrkiä tanssin monipuoliseen esilletuomiseen tanssiliikuntana ja kulttuurina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää tanssikursseja ja -leirejä, sekä tanssikilpailutilaisuuksia ja näytöksiä.

On yhteistyössä tanssin eri alan harrastajien ja kouluttajien kanssa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:
– Hankkia varoja järjestäen huvi- ja juhlatilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia, asianmukaisen luvan saatuaan.
– Harjoittaa ravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.
– Ottaa vastaa avustuksia ja lahjoituksia.
– Omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET
Seuran varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Jäsenhakemus toimitetaan kirjallisesti, tai vastaavat tiedot sähköpostilla, hallitukselle.

Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran vuosikokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erittäin ansiokkaalla tavalla on tukenut seuran pyrkimyksiä tai jolle seura muuten tahtoo osoittaa erityistä kunnioitustaan.

4 § SEURASTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, tai toimii vastoin seuran tarkoitusta.